1"> Novinky | MFDF Ji.hlava
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
03.11.2020

Cena diváků

Hlasování končí v pátek 6. listopadu
31.10.2020

24. Ji.hlava: udělená ocenění

OPUS BONUM Nejlepší světový dokumentární film 2020 Vítězný film: Bílá na bílé (Viera Čákanyová / Česká republika, Slovensko, 2020) Vyjádření poroty (porotce Hilal Baydarov): Za to, že se jedná o velmi upřímný, odvážný a inspirační film. Film nám ukazuje, jak těžké a téměř nemožné je natočit film sám o sobě. Zvláštní uznání: Nahnutý člověk (Olivier Dury, Marie-Violaine Brincard / Francie, 2020) Vyjádření poroty (porotce Hilal Baydarov): Za jeho krásnou strukturu a dobře odvedený střih, který díky krásnému rytmu a poetickým znakům dává hodně napovědět o podstatě filmu. MEZI MOŘI Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy 2020 / Autoři/rky vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR / Vítězný film: Lotyšští kojoti (Ivars Zviedris / Lotyšsko, 2020) Vyjádření poroty: Porota se rozhodla ocenit film, který nám s citlivým přístupem k dobře zvoleným postavám ukazuje globální a dobře známé téma z jedinečné a nekonvenční perspektivy, jež ale přesto umožňuje divákům dostat se velmi blízko nejenom k hlavnímu protagonistovi, ale zároveň se i ponořit do celého příběhu. To vše podporuje režisérova silná filmová vize. Zvláštní uznání: POSLEDNÍ OBRAZ (Judith Zdesar / Rakousko, 2020) Vyjádření poroty: Za jeho poetickou estetiku při hledání smyslového zobrazení každodenního a dobře známého prostředí a za jeho vizuální ztvárnění navždy ztracené vzpomínky pomocí záblesků světla ve světě temnoty. MEZI MOŘI – STUDENTSKÁ SOUTĚŽ Nejlepší studentský dokumentární film střední a východní Evropy 2020 / Autoři/rky vítězného studentského snímku obdrží finanční odměnu 2.000 USD, ve spolupráci s Current Time TV / Vítězný film: Čas je (Zaur Kourazov / Belgie, Rusko, 2020) Vyjádření poroty: Za svůj krásný a minimalistický narativní přístup, díky kterému se režisérovi daří pozastavit čas v uklidňující atmosféře a otevřít tak mnohočetná témata, jež se rozvíjí v průběhu filmu a mohou být relevantní nejenom pro čečenskou společnost. ČESKÁ RADOST Nejlepší český dokumentární film 2020 / Autoři/rky vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR / Vítězný film: Nová šichta (Jindřich Andrš / Česká republika, 2020) Vyjádření poroty: Hlavní cenu České radosti porota uděluje snímku Nová šichta režiséra Jindřicha Andrše zachycujícího osud propuštěného horníka z dolu Paskov Tomáše Hisema, který se zkouší v padesáti rekvalifikovat na počítačového programátora. Film je pečlivou a citlivou observací bez předsudků a zlehčování, kdy se přibližujeme k postavě a k jejímu prostředí natolik blízko, že promění nejen nás, ale i autora samotného. Film na příkladu jednoho člověka přesně pojmenovává obecně platná témata vztahu centra a periferie, existenciální tísně, proměny a odcizení práce v neoliberální ekonomice a adaptability člověka ve světě bez silné záchranné sítě. Zítra může být na místě horníka z dolu Paskov kdokoliv z nás. Zvláštní uznání: Vlci na hranicích (Martin Páv / Česká republika, 2020) Vyjádření poroty: Vlci na hranicích jsou příběhem našich osobních hranic, společného strachu z neznáma a z možnosti přijít o svá vydobytá území, ve kterých může být vlkem kdokoliv. Silné environmentální téma nevratného narušování ekosystému se prolíná s nenápadným formátem broumovského westernu a nestranný postoj autora poodhaluje proces vymezování, překračování či sdílení hranic, kde vítěznou stranou bude i ta poražená. Cena studentské poroty: Jan Jedlička: Stopy krajiny (Petr Záruba / Česká republika, Itálie, 2020) Vyjádření poroty: Vybrali jsme film Petra Záruby Stopy krajiny: Jan Jedlička pro jeho výtvarnou, zvukovou a obsahovou jednotu. Film vede diváka neokázale, úsporně, ale přesně. Je citlivou symbiózou skrze společný jazyk pozorování. S jistotou tak dosahuje soustředěného, až intimního účinku. PRVNÍ SVĚTLA Nejlepší celovečerní debutový dokumentární film ​2020 Vítězný film: Duchové: Dlouhá cesta domů (Tiago Siopa / Portugalsko, 2019 ) Vyjádření poroty: Za úžasný filmový styl, za imerzivnost duchovně obohacujícího vyprávění. Epos malého rozsahu dávající vytušit celý mytologický svět. Křehká esej o vzpomínce, lidských kořenech a o okamžiku, kdy je přítomnost explicitně spojena s budoucností i minulostí. Film jako volný verš. Čistá kinematografie. Zvláštní uznání: Dům (Judith Auffray / Francie, Švýcarsko, 2020) Vyjádření poroty: My, co přicházíme do domu s režisérkou Judith Auffray rychle podlehneme okouzlení, ale zároveň jsme brutálně zbaveni našich běžných rytmů, automatických pohybů a bezpečných kroků náležících k zažitému režimu každodenní existence. Učíme se novým pravidlům, alternativním rytmům a pohybům. Soustředíme se na svět jiným způsobem. Stává se z toho tanec. Cena studentské poroty: Dům (Judith Auffray / Francie, Švýcarsko, 2020) Vyjádření poroty: Dům je jemným observačním dokumentem, jenž nám s přirozeností umožňuje nahlédnout do specifického světa skupiny autistů. Jako porota oceňujeme autorčin lidský přístup k zobrazovanému a také důvěru, kterou si skrze kameru u svých aktérů získala. Dále vyzdvihujeme, že se dokument nesnaží vůči Davidovi, Zoey, Thomasovi a ostatním chovat jako advokát, ale nechává je, ať mluví sami za sebe. Výsledkem je portrét několika výjimečných jedinců, které divák poznává nejen jako nedílnou součást prostředí, na jehož udržování se aktivně podílejí, ale také jako plnohodnotné lidské bytosti s vlastními výstřednostmi a historií. Výrazný je rovněž autorčin řemeslný styl, který v dlouhých záběrech dokáže ukázané situace překvapivě vypointovat. FASCINACE Nejlepší experimentální dokumentární film 2020 Vítězný film: Jsme bez (SJ. Ramir / Austrálie, Nový Zéland, 2020) Vyjádření poroty: Přes vysokou míru stylizace (typickou pro celou autorovu filmografii) a konvenční filmové prostředky, otevírá dílo v jednoduchém sledu několika obrazů široké pole interpretací. Sílící touha vidět souvislosti, zhmotnit fragmenty příběhu a uchopit vnitřní obrazové pole otevírá v mezerách mezi archaizujícími záběry prostor vnímat film, jenž vzniká mimo plátno, jako současný, jedinečný, přesný a aktuální. Zvláštní uznání: Barokní žena (č.7-11) (Péter Lichter / Maďarsko, 2020) Vyjádření poroty: Vizuálně dobrodružná koláž o současném maďarském kolektivním nevědomí citlivě a s přiznanými předsudky experimentuje s politickou realitou narativních rámců. FASCINACE: EXPRMNTL.CZ Nejlepší český experimentální dokumentární film 2020 Vítězný film: Katastrofa (Zbyněk Baladrán / Česká republika, 2019) Vyjádření poroty: Systematickou práci etablované postavy současného českého umění charakterizuje schopnost jednoduchými, formálně a stylově čistými prostředky docílit myšlenkových pohybů, které se nestávají ilustracemi teoretických diskurzů, ale vizuálními zkratkami vztahují diváky k žité realitě a jejímu odrazu v paměti společnosti i jednotlivců. Zvláštní uznání: Krásně sviť a krásně hleď, z uší roste krasohled (Tereza Chudáčková, Klára Ondračková / Česká republika, 2020) Vyjádření poroty: Za citlivou tvůrčí práci se světlem, vyprávění neuchopitelné slovy, za jednoduchost a nespekulativnost. Zvláštní uznání: Zůstane to mezi náma, řekl (Ester Grohová / Česká republika, 2020) Vyjádření poroty: Za odvážné uchopení osobního tématu bez tendence k jeho ironizaci či nepřenosnému sebeprožívání, a za nesamozřejmé prolnutí terapeutické vrstvy s rovinou uměleckou. KRÁTKÁ RADOST Nejlepší krátký dokumentární film 2020 Vítězný film: První narozeniny po apokalypse (Farah Hasanbegović / Bosna a Hercegovina, Maďarsko, 2020) Vítězný film vybrali diváci prostřednictvím online platformy DAFilms.cz. SVĚDECTVÍ Nejlepší svědectví 2020 Vítězný film: Oeconomia (Carmen Losmann / Německo, 2020) Vyjádření poroty: Oeconomia nám představuje pro dokumentární film komplikovaně uchopitelné téma tvorby peněz, zisku a dluhu. Autorce se ve snímku povedlo úspěšně přiblížit nejen samotný problém, ale ukázat i na jeho původce – vrcholné představitele podniků a bank, kteří nemají ani ponětí o tom, jak systém, který stvořili, vlastně funguje. Porota navíc oceňuje i filmové kvality snímku – ze sterilních prostorů finančních institucí a průmyslových korporací vytěžila autorka působivý estetický zážitek, jenž reflektuje odtrženost elit od života běžných lidí. Zvláštní uznání: Vivos (Ai Weiwei / Německo, Mexiko, 2020) Vyjádření poroty: Vivos zachycuje intimní zpověď lidí, jejichž děti a příbuzní byli zavražděni či těžce zranění během policejního masakru v mexickém městě Iguala. Od srozumitelně vysvětleného procesu vyšetřování masakru a aktivního odporu postižených rodin vůči oficiální státní verzi události se postupně snímek dopracovává až k širokým souvislostem mezinárodní války proti drogám a vlivu politiky USA na pokračující násilí vůči zranitelným komunitám v různých částech světa. Porota se také shodla na tom, že filmu se daří citlivě zprostředkovat kulturu a každodenní život místních komunit bez zbytečné exotizace. CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII 2020 Ai Weiwei CENA DIVÁKŮ Nová šichta (Jindřich Andrš / Česká republika, 2020) NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT Cena diváků: ANIFILM Cena poroty Festival Identity: Taiwan International Documentary Festival CENY SILVER EYE 2020 (udělovány Institutem dokumentárních filmů) Cena Silver Eye za nejlepší celovečerní film 2020 Vítězný film: Nová šichta (Jindřich Andrš / Česká republika, 2020) Vyjádření poroty: Cenu Silver Eye za rok 2020 jsme se rozhodli udělit filmu, který nás zaujal velmi aktuálním a palčivým tématem, o kterém pojednává, a zároveň okouzlil citlivým přístupem k protagonistovi a místu, ve kterém se odehrává. Tvůrce s námětem strávil několik let života, věnoval mu krátký film i celovečerní debut, přesto neztratil nadhled a pokorný autorský přístup. Dokument podle nás skvěle reprezentuje region střední a východní Evropy, navíc má potenciál rezonovat i v širším mezinárodním kontextu. Cena Silver Eye za nejlepší krátký dokumentární film 2020 Vítězný film: Son of the Streets (Mohammed Almughanni / Polsko, Libanon, 2020) Vyjádření poroty:Jak nevítaný může být někdo na tomto světě? Jedinečné napojení na postavy režisérovi umožňuje odhalit povahu Khodorova zásadního dilematu živým a velmi zapamatovatelným způsobem. Intenzivní filmový zážitek každodenního života v táboře se výrazně zapíše do divákovy paměti. Zvláštní uznání: To Feather, to Wither (Hanna Hovitie / Maďarska, 2020) Vyjádření poroty: Za vynikající režii, která znovuoživila mrtvé. Režisérka vytvořila křehký, poetický portrét životního cyklu.
30.10.2020

V sobotu vyhlásíme vítěze

28.10.2020

Q&A / via ZOOM

27.10.2020

Streamy z Ji.hlavy

26.10.2020

Jak sledovat filmy online

● Návod pro sledování filmů online ● Jak dlouho jsou filmy přístupné? ● Živé streamy ● Jak získat přístup do platformy Ji.hlava Industry LIVE --- Návod pro sledování filmů online Pokud máte zakoupenou akreditaci, dorazí vám na váš mail v pondělí 26. října v odpoledních / večerních hodinách návod jak se přihlásit a vaše přihlašovací údaje, které zadáte ZDE. Pokud si akreditaci zakoupíte během festivalu (mezi 8.00–23.00), vaše přihlašovací údaje vám dorazí do hodiny od zakoupení. Po přihlášení se vám odemkne přístup k filmům aktuálně dostupným k přehrání online. POZOR: Vaše přihlašovací údaje budou funkční až od pondělí 26. října od 22:00. Filmy jsou dostupné pouze pro diváky přihlášené na území České republiky. Pro diváky mimo území České republiky bude velká část soutěžního filmového programu zpřístupněna prostřednictvím portálu DAFilms.com (cena jednotlivého streamu bude 2–4 EUR). Film můžete sledovat online přímo v kartě filmu v horní části. První snímky budou dostupné v úterý 27. 10. 2020 od 14:00, jejich zveřejňování bude probíhat postupně každý den od 27. října do 1. listopadu. Časový harmonogram zveřejňování najdete ZDE. Program podle sekcí si můžete prohlédnout ZDE. Jak dlouho jsou filmy přístupné? Až na výjimky je od okamžiku svého zveřejnění každý snímek dostupný k online přehrání pro přihlášené diváky po sedm dnů. Většina snímků má neomezený počet přehrání. U vybraných filmů je ale majiteli jejich práv omezen celkový počet zhlédnutí – tuto informaci uvidíte v kartě filmu také. V okamžiku, kdy se u takového filmu vyčerpá počet jeho zhlédnutí, jej již nepůjde přehrát (i před vypršením sedmidenního limitu). Živé streamy Bez omezení i bez přihlášení budou všem návštěvníkům přístupné živé streamy (celodenní vysílání z ji.hlavského Majáku, diskuse Inspiračního fóra, program Ji.hlava dětem, Offscreen program, filmové diskuse a další) od úterý 27. října 2020. Jejich přehled brzy zveřejníme na našich stránkách. Streamy poběží na několika platformách: ● Český profil MFDF Ji.hlava na Facebooku ● Anglický profil MFDF Ji.hlava na Facebooku ● Profil Inspiračního fóra na Facebooku ● Festivalový Youtube kanál ● Youtube kanál Inspiračního fóra ● Vybrané streamy i zde v rámci webu MFDF Ji.hlava Jak získat přístup do platformy Ji.hlava Industry LIVE Pokud máte zakoupenou akreditaci Industry či Industry PLUS, dorazí vám na váš mail v pondělí 26. října v odpoledních / podvečerních hodinách návod jak se přihlásit a vaše přihlašovací údaje, které zadáte ZDE. Pokud si akreditaci zakoupíte během festivalu (mezi 8.00–23.00), vaše přihlašovací údaje vám dorazí do hodiny od zakoupení. Na tomto místě naleznete kompletní přehled událostí programu Ji.hlava Industry LIVE, který je přístupný všem akreditovaným filmovým profesionálům. Zde budou postupně, v průběhu festivalu, zveřejňovány jak záznamy jednotlivých událostí Ji.hlava Industry programu, tak vybrané živé streamy. Celý program Ji.hlava Industry LIVE bude dostupný do 15. 11. 2020.
24.10.2020

Časový program – Filmy online

22.10.2020

24. MFDF Ji.hlava začíná v úterý

Odstartuje ji horník Tomáš Hisem
22.10.2020

Online tisková konference

Představení programu a online verze festivalu
19.10.2020

Krátká radost online už nyní

Vyberte nejlepší krátký film a hlasujte od 19. do 29. října na webu DAFilms
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt