27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Fascinace: Pokrok

V pokračující sérii retrospektivních sekcí věnovaných dějinám avantgardního filmu a jeho metodám reprezentace konkrétních témat a motivů jsme se letos rozhodli zmapovat audiovizuální reprezentaci „pokroku“ - tedy něčeho v povaze avantgardy inherentně přítomného. Toto téma se v kinematografii dočkalo širokého spektra zpracování, zpravidla s nadšením a obdivem, místy však také s kritikou. Zajímá nás kinematografie od samých počátků po film současný. První krůčky filmové technologie i meziválečná díla. Přes „klasickou“ tvorbu „velkých“ autorů až k méně známým figurám světového filmu.

výpis filmů

A potom jsme pochodovali
Den po prezidentské inauguraci v lednu 2017 se ve Washingtonu, D.C. uskutečnil Pochod za práva žen. Záběry z manifestace, natočené na Super8, Sachs prokládá archivními záznamy protestních akcí z různých momentů v historii USA. Vizuálně – mezi tvářemi protestujících a hesly – tak ohledává tentýž prostor jako dětský hlas, který se pokouší co nejpřesněji vyjádřit, jaké to je demonstrovat za svá práva.
osobní program

A potom jsme pochodovali

Lynne Sachs
Spojené státy / 2017 / 3 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Abstraktní experiment v Kodachromu
Pookénková animace, která plnými doušky využívá fenoménu zdánlivého pohybu, tzv. fí efektu, a nechává nás v údivu nad tím, jak rozmanitým tvarům, barvám a pohybům dokáže náš zrak vtisknout podobu kontinuálně se pohybujícího objektu.
osobní program

Abstraktní experiment v Kodachromu

Slavko Vorkapich
Spojené státy / 1950 / 2 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Caseova zvuková zkouška
Většina z více než sta filmů, které natočil Case při testování první zvukové kamery, je nyní nenávratně ztracena. Soubor sedmi krátkých filmů zahrnuje vaudeville duet Guse Vissera a husy. V následující zkoušce pak Case sám zafouká do mikrofonu a zeptá se: „Vy, kdo sledujete tento film, cítíte ten závan?“
osobní program

Caseova zvuková zkouška

Theodore Case
Spojené státy / 1925 / 10 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Cigarety Admirál
Jedna z prvních filmových reklam vyrobená Edisonovou společností je zároveň hořkým komentářem sociálního pokroku založeného na obchodovatelných neřestech. „Všichni kouříme,“ hlásá transparent, který radostně rozvinou Uncle Sam, duchovní, obchodník a domorodec, jejichž spor utichá příchodem dívky, která je obdaruje cigaretami.
osobní program

Cigarety Admirál

William Heise
Spojené státy / 1897 / 30 sec.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Dicksonův experimentální zvukový film
Film vytvořený v Edisonově filmovém studiu Black Maria jako test kinetofonu – stroje snoubícího kinetograf a fonograf – zobrazuje dva muže tančící v těsném objetí. Na housle je přitom doprovází sám Dickson, který hraje do kovového trychtýře fonografu, jenž jeho hru zaznamenává. K synchronizaci záznamu obrazu a záznamu zvuku došlo až na konci minulého století.
osobní program

Dicksonův experimentální zvukový film

William K. L. Dickson
Spojené státy / 1894 / 1 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Dva pochody
První Pochod na Washington za práva homosexuálů a leseb se uskutečnil v říjnu 1979, další pak o osm let později. V nenásilném srovnání záběrů z obou pochodů Hubbard umožňuje reflektovat jemné i zřetelné posuny ve způsobech vyjadřování protestu, atmosféře a společných vyhlídkách.
osobní program

Dva pochody

Jim Hubbard
Spojené státy / 1991 / 9 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Energie Energie
Film vytvořený technikou found footage je poskládaný z instruktážních a dokumentárních filmů první poloviny 20. století. Jejich spojnicí je myšlenka pokroku a technologického vývoje, ale také drancování přírodních i lidských zdrojů. Film kongeniálně doplňují mechanické rytmy francouzského skladatele Pierra Bastiena.
osobní program

Energie Energie

Karel Doing
Nizozemsko / 1999 / 7 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Europa
Inspirován stejnojmennou básní Anatola Sterna (1929), ve které vyhladovělý proletariát křičí: „Krmí nás / potravou pro duši / vecpanou do našich hrdel!“, hlásí se i tento experimentální film k tradici angažované poezie. Film, pokládán za zničený nacisty, byl znovu objeven v roce 2019 v Bundesarchivu.
osobní program

Europa

Franciszka Themerson, Stefan Themerson
Polsko / 1931 / 11 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Futuro - Nový dům pro zítřek
Šestnáctidílná plastová skládačka vyrobená ve Finsku: UFO, děloha, motýlek, playhouse. Do této stavby na klíč, umístitelné na vrcholech velehor i africkém pobřeží, se koncentrovaly sny o budoucnosti, na jejímž prahu lidstvo v roce 1968 stálo. Vyprávění o vzmachu a pádu Futura je příběhem zformování a rozplynutí se představy o člověku zítřka.
osobní program

Futuro - Nový dům pro zítřek

Mika Taanila
Finsko / 1998 / 28 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Interim
Debut Stana Brakhage vypráví o vzedmutí, ukojení a odlivu touhy probuzené při náhodném setkání dvou dočasně zastavených bytostí, muže a ženy, v podloubí viaduktů, po nichž uhání jedno auto za druhým. Cituplný klavírní doprovod doplnil Brakhagův spolubydlící a budoucí skladatel James Tenney.
osobní program

Interim

Stan Brakhage
Spojené státy / 1952 / 25 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Introspekce
Abstraktní taneční film představuje pohyblivé, roztančené formy složené z torz a dalších odtělesněných částí těl do přiléhavých oděvů oblečených tanečníků. Arledge tímto filmem pomohla vytvořit nový filmový žánr – ciné-dance –, v němž se tančící tělo zbavuje svých fyzických omezení a stává se čistou formou.
osobní program

Introspekce

Sara Kathryn Arledge
Spojené státy / 1941 / 6 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Jackův sen
Sen loutky psa, ve které kromě jeho udatného protějšku vystupuje rovněž drak, král a princezna, by nejspíš stačil k zařazení filmu pod hlavičku surrealismu; navrch je však malé loutkové drama prokládáno záběry na potopení škuneru a poskakování mořských koníků. Zvukovou stopu k filmu doplnil Larry Jordan.
osobní program

Jackův sen

Joseph Cornell
Spojené státy / 1938 / 4 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Manhatta
Jeden z prvních avantgardních filmů natočených v USA je dialogem poezie, fotografie a New Yorku. V básni Mannahatta, jež zaznívá v mezititulcích filmu, Walt Whitman vzývá „prapůvodní jméno“ svého města, slovo „zvučné, zdravé, nezkrotné, muzikální, soběstačné“. Jeho nositele představuje 65 záběrů zdůrazňujících kontury umělých, přírodních i lidských vrstev, které se v něm protínají.
osobní program

Manhatta

Charles Sheeler, Paul Strand
Spojené státy / 1921 / 9 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Film již měl českou festivalovou premiéru.
Mrakodrap
Filmová momentka natočená pro American Mutoscope and Biograph Company zachycuje scénu hloubení základů pro Macyho obchodní dům na Heraldově náměstí v New Yorku, ve které vidíme desítky kopáčů třímající krumpáče, dým, prach a koňské povozy. Třebaže název filmu napovídá, že se jedná o budoucí mrakodrap, dodnes populární Macy’s má jen dvanáct pater.
osobní program

Mrakodrap

Robert K. Bonine
Spojené státy / 1902 / 40 sec.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Naučené spontánní pohyby
Čtyři statické záběry na dívku čtoucí knihu doprovázené hlasem předčítajícím text v maďarštině jsou představeny ve čtyřech, stále komplikovanějších, auditivně-obrazových variacích, které vyzývají diváka, aby se naučil novým spontánním způsobům sledování filmu.
osobní program

Naučené spontánní pohyby

Dóra Maurer
Maďarsko / 1973 / 9 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Neskutečné novinky
Autorský výběr z filmové sbírky Josepha Cornella vychází z nízkonákladových grotesek vyráběných ve 20. a 30. letech bratry Weissovými, které pomocí jemné textové intervence Cornell proměňuje v parodii na filmové zpravodajství.
osobní program

Neskutečné novinky

Joseph Cornell
Spojené státy / 1924 / 8 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Opouštění 20. století
Experimentální video, rozdělené do tří kapitol, představuje kakotopickou vizi společnosti vykračující z 20. století. Technologie v ní vstupuje do nejintimnějších zákoutí lidské mysli a prorůstá mezilidské vztahy, způsobuje odcizení, izolaci, zánik. Bezútěšné vyznění podtrhuje primitivní počítačová grafika a obraz plný šumů, ve kterém se ztrácí poslední stopy iluze přítomnosti člověka.
osobní program

Opouštění 20. století

Max Almy
Spojené státy / 1982 / 10 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Palác elektřiny
Snímek zachycující Martovo pole v Paříži během Světové výstavy v červenci roku 1900 ve 360stupňovém panoramatickém záběru začíná a končí u Paláce elektřiny, symbolu pokroku.
osobní program

Palác elektřiny

James H. White
Spojené státy / 1900 / 1 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Pan Edison při práci ve své chemické laboratoři
Podle katalogu Edisonovy společnosti se jedná o snímek zachycující mistra vynálezce při práci v jeho chemické laboratoři. Scéna byla ve skutečnosti natočená přímo v Edisonově filmovém studiu Black Maria, prvním filmovém studiu na světě.
osobní program

Pan Edison při práci ve své chemické laboratoři

James H. White, William Heise
Spojené státy / 1897 / 1 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Pohyb maltézského kříže
Maltézský kříž a půlměsíc pohánějí strhovací mechanismus uvnitř promítačky, který zajišťuje rychlou výměnu jednotlivých filmových políček. Zrychlující se výměna segmentů jednotlivých druhů filmového materiálu charakterizuje i tento poetický strukturální film, který vrcholí básničkou adresovanou promítacímu přístroji: Když dnes v noci zemřeš, / zítra budeš pryč.
osobní program

Pohyb maltézského kříže

A. Keewatin Dewdney
Kanada / 1967 / 6 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Proměna zadržováním času (Krajina)
První ze série filmů o zadržování času v délce jednoho kotouče 16mm filmu. Fotograf ovládá polaroidový fotoaparát namířený na kameru, která mu vrací pohled. Polaroidové portréty kamery, které během tohoto dialogu aparátů vzniknou, postupně zakrývají snímané pole, až jej zcela nahradí patnácti verzemi toho, co zůstává obvykle skryto.
osobní program

Proměna zadržováním času (Krajina)

Paul de Nooijer
Nizozemsko / 1976 / 2 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Rané superimpozice
Tři krátké experimentální filmy otce zvláštních efektů Fredericka Armitage vznikly převrstvením dvou negativů do jednoho obrazu. Nadsázka, lehkost a žert, kterými se tyto fantastické a přízračné filmy vyznačují, připomíná, že počátkem objevů v kinematografii je hra.
osobní program

Rané superimpozice

Frederick S. Armitage
Spojené státy / 1900 / 1 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Rok 2000
Film, který Brebbia natočil ve svém rodném městě, kombinuje záběry na historické centrum, jež brzy ustoupí nové zástavbě, a staveniště. Hlavním objektem zvědavého oka kamery jsou však mladí lidé shromáždění na náměstí Piazza del Podesta. Letmá ulpění na výrazech tváří, podržených o vteřinu déle, než zmizí, podtrhují úvahy o tom, v jakém světě budou obyvatelé Varese žít v roce 2000.
osobní program

Rok 2000

Gianfranco Brebbia
Itálie / 1969 / 13 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Ropa: Symfonie v pohybu
„Jsem komoditou, kterou lidé nazývají ropa – a toto je má sága,“ praví hlavní hrdina amatérského snímku natočeného v duchu sovětské estetiky v americkém Los Angeles. V mezititulcích ropa dál promlouvá k člověku a nenechá ho přitom na pochybách o tom, kdo je tu pánem. Oslava rychlého, vzrušujícího světa, v jehož žilách kolují tekuté „kosti dávných věků“, tak poněkud zhořkne.
osobní program

Ropa: Symfonie v pohybu

M.G. MacPherson
Spojené státy / 1933 / 7 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Rose Hobart
Film oscilující mezi poctou a posedlostí destiluje gesta, výrazy a držení těla Rose Hobart, hrdinky hollywoodského dramatu z exotického prostředí East of Borneo (G. Melford, 1931). Cornellova verze filmu, bezohledná vůči ději a jiným postavám, zpomalená, zahalená do fialkově modré, doplněná brazilskou odrhovačkou a záběry zatmění, zbavuje Hobart nánosů klišé, stereotypizace i tenat narace.
osobní program

Rose Hobart

Joseph Cornell
Spojené státy / 1936 / 19 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Rytmus světla
Film se pomocí světlo štěpících hranolů, celofánu, prskavek a ping-pongových míčků pokouší znázornit, co se děje v mysli při poslechu Griegovy hudby k dramatu Peer Gynt. Krouživý tanec tvarů a světel utopených v temnotě se k hudební skladbě váže strukturálně i rytmicky, přičemž jejich vztah ukotvuje matematický vzorec.  
osobní program

Rytmus světla

Mary Ellen Bute, Melville Webber, Ted Nemeth
Spojené státy / 1934 / 5 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Science Friction
Svou neodadaistickou filmovou koláž natočenou technikou fázové animace popisuje VanDerBeek jako „sociální satiru mířenou na rakety, vědce a mánii soutěživosti našich časů“. V jeho vizi se věda nevyhnutelně stává komplicem moci, prostředkem mučení, manipulace a ovládnutí, jenž v důsledku neohrožuje jen některé, ale celou planetu.
osobní program

Science Friction

Stan VanDerBeek
Spojené státy / 1959 / 10 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Sklo
Um a koncentrace foukačů dutého skla stojí proti hře soukolí mechanizované výroby lahví. Pozornost k jednotlivým částem těla sklářů a jemnosti jejich mikropohybů, které ztělesňují praktickou moudrost řemeslníka, glosuje jazzový doprovod Pima Jacobse. Nevědomý pohyb stroje podtrhává monotónní přepočítávání vyrobených lahví.
osobní program

Sklo

Bert Haanstra
Nizozemsko / 1958 / 10 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Film již měl českou festivalovou premiéru.
Světlo proniká tmou
Portrét „Edisonky“ (1926–1930), první veřejné kinetické skulptury na světě, kterou vytvořil Zdeněk Pešánek. Plastika sestávala ze 420 barevných žárovek, jejichž hru večer řídil pneumatický klavír. Film otevírá pohled na plastiku umístěnou za denního světla na střeše budovy, vzápětí vše pohlcuje tma, kterou protínají elektrické výboje, rytmické rozsvěcování a hra světelných reflexí.
osobní program

Světlo proniká tmou

František Pilát, Otakar Vávra
Československo / 1930 / 4 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Film již měl českou festivalovou premiéru.
Uvnitř newyorského metra, ze 14. na 42. ulici
Film natočený půl roku po otevření newyorského metra sleduje vlak jedoucí z Union Square na tehdejší Grand Central Station. Temný tunel prozařuje nejen souprava, která veze kameramana, ale také reflektory z vozu jedoucího na vedlejší koleji. Nasvícení plně vytěžuje architekturu tunelu, vyztuženého bílými sloupy následujícími těsně jeden za druhým.
osobní program

Uvnitř newyorského metra, ze 14. na 42. ulici

Gottfried Wilhelm Bitzer
Spojené státy / 1905 / 5 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Velocità
Třebaže Marinetti napsal Manifest futuristické kinematografie, Velocità je některými označován za jediný futuristický film. Kromě husté intertextuální sítě či mechanického tance titulků a věcí v rytmu stop motion obsahuje tento snímek také ojedinělý případ filmové aeromalby a několik rozhoupaných záběrů z ulic Turína.
osobní program

Velocità

Guido Martina, Pippo Oriani, Tina Cordero
Itálie / 1930 / 13 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Výjev z výtahu stoupajícího na vrchol Eiffelovy věže
Pohled na vzdalující se Martovo pole během Světové výstavy v prvním roce 20. století přetínají profily ocelové konstrukce Eiffelovy věže. Aktualita z Edisonova studia sestává z několika záběrů, které nakonec, jak praví katalog studia, rozprostřou před zraky udiveného obecenstva výhled na obrovské bílé město.
osobní program

Výjev z výtahu stoupajícího na vrchol Eiffelovy věže

James H. White
Spojené státy / 1900 / 2 min.
sekce: Fascinace: Pokrok
Česká premiéra
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy