28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
14.11.2022

Hybridní Ji.hlava skončila, ji.hlavské filmy vidělo téměř 90 tisíc lidí

Šestadvacátý ročník Ji.hlavy skončil. Festival probíhal podruhé hybridně a uvedl 376 filmů, 102 diskusí po filmu a 24 debat Inspiračního fóra. Ji.hlavské filmy vidělo přes 86 tisíc diváků*ček, v kinech to bylo více než 36 tisíc a online téměř 50 tisíc. Na Ji.hlavu se letos akreditovalo 5 588 lidí. Cenu online publika získal snímek Černí Češi režiséra Martina Müllera o dospělých namibijských dětech, které vyrůstaly v Československu a po sametové revoluci byly násilně přesídleny zpět do Afriky. Nejsledovanějším filmem online části byl snímek Lidi autorx Kateř Tureček, autobiografický portrét, který je zároveň sondou do životů a problémů nebinárních a trans osob.

„V posledních letech svět prošel zkouškou a s celým ji.hlavským týmem se radujeme, že Ji.hlava obstála. Díky pandemii jsme zapojili do festivalu digitální inovace a rozšířili Ji.hlavu jak na internet, tak využili nové technologie k posílení filmového zážitku přímo v kinech. Nových možností s online prvky jsme využili i u Inspiračního fóra nebo programu pro nedospělé publikum Ji.hlava dětem,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka.

„I do budoucna budeme prohlubovat identitu obou festivalů. Před pandemií byla Ji.hlava jedna. Teď jsou dvě. Letošní rok ukázal, že nejde o přechodný stav. Ji.hlava i po dvaceti šesti letech spojuje skvělé publikum s odvážným filmovým programem. Úspěch letošního roku je pro nás závazkem do budoucích let. Uděláme vše pro to, abychom rozšířili počet festivalových kinosálů a pokračovali ve zvyšování diváckého komfortu – v Jihlavě i online,“ dodává Hovorka.

Na letošní Ji.hlavu se akreditovalo 5 588 lidí, z toho přes 1 300 filmových profesionálů. Divácká návštěvnost fyzického festivalu přesáhla 36 tisíc diváků*ček, Ji.hlava Online zaznamenala více než 29 tisíc přehraných filmů. Při přepočtu koeficientem 1,7 (používaném americkými streamovacími službami pro zjištění počtu sledujících) se dostaneme na téměř 50 tisíc diváků*ček online části.

Z 376 promítnutých filmů bylo 97 filmů uvedeno ve světové, 23 v evropské a 37 v mezinárodní premiéře. Filmy soutěžily v šesti sekcích. Promítalo se v devíti kinosálech v Jihlavě a Třešti. Program nabídl 102 diskusí po filmových projekcích a 24 debat v rámci Inspiračního fóra. V rámci online části festivalu proběhlo 14 streamovaných večerních projekcí doprovozených úvodem a diskusí po filmu s tvůrci.

Cenu publika získali Černí Češi

Cenu publika Ji.hlavy Online, která je udělena pod záštitou zpravodajského webu Aktuálně.cz, získal český snímek Černí Češi režiséra Martina Müllera o dospělých namibijských dětech, které v rámci speciálního socialistického vzdělávacího programu vyrůstaly v Československu a po sametové revoluci byly násilně přesídleny zpět do Afriky – bez ukončeného základního vzdělání nebo jazykové a psychologické přípravy.

Druhým divácky nejlépe hodnoceným snímkem byl meditativní dokument režiséra Petra Michala Je nalezena tím, koho hledá, který sleduje život překladatelky Anny Kareninové. Z fyzické Ji.hlavy si film odvezl cenu za nejlepší kameru.

Třetím nejvýše divácky hodnoceným snímkem byl pak Turnus slovenského režiséra Jaro Vojtka. Film je sociální sondou do života tří postav, kterým se kvůli práci v zahraničí rozpadají rodinné vztahy.

Vítězné filmy 26. MFDF Ji.hlava najdete zde.

Nejsledovanější byli Lidi

Nejsledovanějším filmem letošní Ji.hlavy Online byl snímek Lidi, který natočilx režisérx Kateř Tureček. Jde o osobitý autobiografický portrét, který je zároveň sondou do životů a problémů nebinárních a trans osob.

Druhým divácky nejúspěšnějším snímkem byli Černí Češi Martina Müllera.

Mezi třemi nejsledovanějšími filmy Ji.hlavy Online je také nejlepší český snímek šestadvacáté Ji.hlavy – Kaprkód režisérky Lucie Králové. Dokumentární opera přibližuje příběh života československého hudebního skladatele Jana Kapra, který byl zprvu komunistickým režimem protežovaný, v době normalizace však nesměl tvořit.

Inspirační fórum – hledání spravedlivého světa

Divácky úspěšný byl i dvanáctý ročník Inspiračního fóra. Vedle dění na Ukrajině se věnoval společnosti přesunuté do onlinu, mezím ekonomického růstu a jeho alternativám nebo svobodám, které jsou mnohdy stále jen na papíře. Během pěti dnů uvedlo Inspirační fórum 24 programů a debat, kterých se fyzicky z Jihlavy nebo živě online zúčastnilo téměř 80 hostů*ek z celého světa.

„V pěti dnech letošního fóra rezonovalo téma emancipace, které se vynořovalo napříč mnoha debatami bez ohledu na jejich zaměření. Odnáším si z toho přesvědčení, že dominantní rámce moci, příležitostí, distribuce zdrojů a práv zažívají velké zpochybnění a vyhovují čím dál méně lidem. Promarněných příležitostí, jak ve společnosti mohou nejrůznější typy jednotlivců a skupin dobře fungovat, už bylo zdá se příliš mnoho. V souvislosti s emancipací rozezněla fórum slova péče a solidarita, protože stěží se někdo může emancipovat sám. Nejhlasitěji se ozývají ústy mladé generace. Jinak, ale o to naléhavěji jsme o emancipaci slyšeli z úst ukrajinských hostů a hostek fóra,“ říká vedoucí a dramaturgyně Inspiračního fóra Tereza Swadoschová.

Diskuse Inspiračního fóra navštívilo živě více než 2500 návštěvníků*ic, online pak přes 12 tisíc diváků*ček. Záznam debat lze sledovat online zde.

Ji.hlava dětem – uvítala i teenagery

Pátý ročník Ji.hlavy dětem přivítal 642 dětí, celkem jej pak navštívilo více než 5 000 účastníků*ic. Šestidenní program pro děti nachystal 19 workshopů a dílen, 3 divadelní představení, 3 koncerty, několik promítání a další doprovodný program.

Velkou novinkou byl letos průřezový program Ji.hlava Vibes určený pro středoškoláky*čky od 15 let. „Letošní novinka Ji.hlava Vibes se setkala se zájmem nejen jihlavských středoškoláků*ček. Vybrali jsme jim program napříč filmovými sekcemi, koncerty, divadly, workshopy, VR, gamezone i Inspiračním fórem a představili jim Ji.hlavu jako atraktivní místo pro poznávání světa. Chceme tuto nastupující generaci motivovat k úvahám o společnosti, k zapojení do širší veřejné diskuse i k testování nových forem sebevzdělávání,“ říká ředitel Centra dokumentárního filmu Šimon Bauer.

Znělku pro letošní ročník Ji.hlavy vytvořil italský režisér Roberto Minervini, festivalové ceny navrhl letos podruhé výtvarný umělec Federico Díaz.

Industry program – desítky akcí

Desítky aktivit proběhly také v rámci industry programu určeného pro filmové profesionály*ky. Ten letos oslovil více než 1300 filmových profesionálů*ek z celého světa. „Zájem byl tradičně velký a věřím, že díky setkání na letošní Ji.hlavě vzniknou zajímavé projekty,“ říká vedoucí ji.hlavského industry programu Jarmila Outratová.

Letos podruhé proběhlo mezinárodní fórum Ji.hlava New Visions. Na něm se představilo 16 dokumentárních projektů z Evropy a 10 z USA a 7 z nich si odneslo ceny. Další desítky projektů se zapojilo do trhu Ji.hlava New Visions Market. V rámci festivalu se uskutečnilo setkání téměř padesáti zástupců*kyň mezinárodních filmových festivalů, kteří si vyměňovali zkušenosti a věnovali se tématu etiky ve festivalové dramaturgii. Po sedmé proběhl program Ji.hlava Academy – filmaři*ky natočili během tří dnů filmové básně, které mohli diváci*čky zhlédnout během festivalu. Úspěšný byl Matchmaking Accelerator, jehož cílem je propojit filmaře*ky a producenty*ky s organizátory*kami festivalů, distributory*kami a koproducenty*kami. Celkem letos Ji.hlava pomohla zorganizovat více než 500 pracovních setkání, přes 400 jich proběhlo přímo v Ji.hlavě a 112 následně online.

Letos poprvé proběhla také celodenní Konference o etice v dokumentárním filmu. Jejím tématem byla moc a mocenské vztahy v dokumentu. Smyslem konference bylo vyvolat dialog o důležitých etických otázkách i podnítit nový prostor pro diskuzi. Konference vznikla ve spolupráci s brněnskou Masarykovou univerzitou. Záznamy konference je možné zhlédnout zde.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms