28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Vítězné filmy a další ceny 26. Ji.hlavy

OPUS BONUM
Nejlepší mezinárodní dokumentární film 2022

Hlavní cena: 
07:15 - Kos (r. Judith Auffray / Francie, 2022)

Zdůvodnění poroty: Tento film představuje prostou a bezprostřední, leč multisenzorickou zkušenost a vtahuje nás do záhad naší existence, přičemž vyjadřuje způsoby vzájemného propojení mezi námi, lidmi a nelidmi, s hlubokou vírou ve filmové prostředky.

Hlavní cena pro film ze střední a východní Evropy:
Dezertéři
(r. Damir Markovina / Chorvatsko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Střet s minulostí bývá bolestný, avšak zásadní. Tento syrový, nicméně jemně vystavěný snímek přináší přehled paměťových stop a konfliktů kolektivních dějin Evropy.

Cena za nejlepší střih:
Přes naše kopce
(r. Mateo Ybarra / Švýcarsko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Film přichází s mnohotvárným pohledem na mužství a skrze inteligentní posuny nám připomíná, jak jsou ve střihové skladbě důležité rytmus a takt.

Cena za nejlepší kameru:
07:15 - Kos (r. Judith Auffray / Francie, 2022)

Zdůvodnění poroty: Za elegantní, a přitom nemanipulativní práci kamery.

Cena za nejlepší debut:
Teenagerky (r. Fanie Pelletier / Kanada, 2022)

Zdůvodnění poroty: Za využití nových médií a filmového jazyka a zkoumání jejich dopadů na psychologii nové generace v oblasti vnímání sebe sama, ega a marnivosti.

Cena za originální formát:
Lepší evangelium (r. Javier Codesal / Španělsko, 2021)

Zdůvodnění poroty: Sbírka důležitých svědectví, jež invenčním způsobem mísí různé motivy a hravě odráží a podkopává rituály věroučných systémů. Kinematografie je stále ještě velmi mladá a otevřená novým přístupům.

Cena za nejlepší zvukový design:
Dezertéři (r. Damir Markovina / Chorvatsko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Za komplexní výstavbu zvuku paměti.

Cena studentské poroty:
Přes naše kopce
(r. Mateo Ybarra / Švýcarsko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Hlavní cenu studentské poroty v sekci Opus Bonum za nejlepší světový film získává snímek vybízející k zamyšlení nad samotnou podstatou přípravy na ozbrojený konflikt. Snímek zachycuje absurdní realitu povinného vojenského výcviku ve Švýcarsku a činí tak skrze citlivou a promyšlenou skladbu.

ČESKÁ RADOST
Nejlepší český dokumentární film 2022

Hlavní cena:
KAPRKÓD (r. Lucie Králová / Slovensko, Česká republika, 2022)

Zdůvodnění poroty: Film, který vyvolává radost svou originální a sofistikovanou formou. Dokonalou symfonií všech složek filmové řeči vypráví příběh zapomenuté a ambivalentní postavy české historie.

Zvláštní uznání:
Návštěvníci (r. Veronika Lišková / Česká republika, Norsko, Slovensko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Sebejistota v uměleckém výrazu i ve volbě témat a současně zranitelnost hrdinky v prostředí, kde jsou příroda i společnost v ustavičné změně.

Cena za nejlepší střih:
a-B-C-D-e-F-G-H-i-JONESTOWN (r. Jan Bušta / Česká republika, 2022)

Zdůvodnění poroty: Jsme rádi, že cenu za střih můžeme udělit jednomu z nejvýraznějších českých střihačů a střihaček. Za hledání nového způsobu vyjádření ve střihové skladbě, které souzní s radikalitou, hravou podvratností a nekonvenčností filmu Jana Bušty ABCDEFGHCHí-Jonestown, cenu za střih udělujeme Šimonu Špidlovi.

Cena za nejlepší kameru:
Je nalezena tím, koho hledá (r. Petr Michal / Česká republika, 2022)

Zdůvodnění poroty: Zachycení intimity, spontaneity a přesnost v soustředěném výrazu a obrazové poezii jsou tím, co nás na tomto filmu hluboce zasáhlo.

Cena studentské poroty:
Šťastně až na věky (r. Jana Počtová / Česká republika, 2022)

Zdůvodnění poroty: Hlavní cenu studentské poroty v sekci Česká radost získává dokument plný intimních, ale přesto otevřených výpovědí, film, nenáročnou formou sondující moderní lidské vztahy.

SVĚDECTVÍ
Nejlepší filmové svědectví 2022

Hlavní cena:
Do plevele: Dewayne "Lee" Johnson versus společnost Monsanto (r. Jennifer Baichwal / Kanada, 2022)

Zdůvodnění poroty: Tento dokumentární snímek ve velkých podrobnostech zachycuje právní spor a mocenský zápas mezi nadnárodní společností a obyčejnými občany. Předkládá nám toxické rysy vlastní současnému ekonomickému systému, stejně jako nezbytnost společného postupu postižených během sporu.

Zvláštní uznání:
Rojek (r. Zaynê Akyol / Kanada, 2022)

Zdůvodnění poroty: Snímek zachycuje jedinečný přístup k závažnému politickému problému, jenž otřásl světem. Ve filmu je poskytnut prostor a čas k vykreslení intimních portrétů bývalých členů ISIS a k pochopení zdrojů fanatického teroru.

Zvláštní uznání:
Atlantský Ragagar (r. Gilles Aubry / Švýcarsko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Snímek upouští od západní dichotomie „lidé kontra příroda“, a namísto toho zachycuje nezbytnost uvědomělého vnímání životního prostředí. Prostřednictvím perspektivy fenomenologického a materialistického feminismu zachycuje vůdčí roli komunity žen v Maroku, jež svádí boj o zachování místního ekosystému mořské flóry.

FASCINACE
Nejlepší experimentální dokumentární film 2022

Hlavní cena:
Zvuk času (r. Jeissy Trompiz / Itálie, Brazílie, Venezuela, 2022)

Zdůvodnění poroty: Zpochybňuje způsob, jakým se obraz odvozuje ze zvuku.

Zvláštní uznání:
Restaurování spektra
(r. Felippe Mussel / Brazílie, 2022)

Zdůvodnění poroty: Souvislým způsobem mísí zvuk a obraz s ekologickou osvětou.

Zvláštní uznání:
Geometrie lovce (r. Soh Boram / Jižní Korea, 2022)

Zdůvodnění poroty: Představuje inovátorský přístup k experimentálnímu filmu.

FASCINACE: EXPRMNTL.CZ
Nejlepší český experimentální dokumentární film 2022

Hlavní cena:
Glasswork (r. Zdeněk Picpauer / Česká republika, 2022)

Zdůvodnění poroty: Velmi specifický námět s organicky začleněným zvukem.

Zvláštní uznání:
Kambium 1492 (r. Peter Kašpar, Denis Kozerawski / Slovensko, 2022)

Zdůvodnění poroty: Zaměřuje se na význam stromů v dějinách.

Zvláštní uznání:
Krajina popela (r. Eliška Plechatová / Česká republika, 2022)

Zdůvodnění poroty: Představuje potenciál vzniku nového tvaru z rozkládajícího se materiálu.

CENA PUBLIKA 2022

Hlavní cena:
Šťastně až na věky (r. Jana Počtová / Česká republika, 2022)

Cena Ji.hlavy online:
Černí Češi (r. Martin Müller / Česká republika, 2022)

KRÁTKÁ RADOST
Nejlepší krátký dokumentární film 2022

Hlavní cena:
Modrá postel (r. Lize Cuveele / Belgie, 2021)

O ceně v této sekci rozhodovala veřejnost pomocí online hlasování.

CENA SILVER EYE 2022
uděluje Institut dokumentárního filmu

Hlavní cena:
Láska není pomeranč (r. Otilia Babara / Moldavsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, 2022)

Zvláštní uznání:
Plai. Horská stezka (r. Eva Dzhyshyashvili / Ukrajina, 2021)

Zdůvodnění poroty: Dva filmy s velmi odlišným přístupem. Vidíme v nich obětavost matek, které se stávají mučednicemi, zachránkyněmi rodiny a vlasti, a předávání generačních traumat. Každý z těchto filmů promlouvá pohledem dítěte: jeden se odvíjí od formálnějšího přístupu k současnosti, druhý čerpá z archivované minulosti rodinných vzpomínek i národní kolektivní historie.

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

Dušan Hanák

SOUTĚŽ FESTIVALOVÝCH PLAKÁTŮ

Festival Identity:
DokuFest, International Documentary and Short Film Festival 2022
ver. 1 / ver. 2 / ver. 3

Cena publika:
Taiwan International Documentary Festival 2022

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms