28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

24. Ji.hlava: udělená ocenění

OPUS BONUM
Nejlepší světový dokumentární film 2020

Vítězný film: Bílá na bílé (Viera Čákanyová / Česká republika, Slovensko, 2020)

Vyjádření poroty (porotce Hilal Baydarov): Za to, že se jedná o velmi upřímný, odvážný a inspirační film. Film nám ukazuje, jak těžké a téměř nemožné je natočit film sám o sobě.

Zvláštní uznání: Nahnutý člověk (Olivier Dury, Marie-Violaine Brincard / Francie, 2020)

Vyjádření poroty (porotce Hilal Baydarov): Za jeho krásnou strukturu a dobře odvedený střih, který díky krásnému rytmu a poetickým znakům dává hodně napovědět o podstatě filmu.

MEZI MOŘI
Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy 2020
/ Autoři/rky vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR /

Vítězný film: Lotyšští kojoti (Ivars Zviedris / Lotyšsko, 2020)

Vyjádření poroty: Porota se rozhodla ocenit film, který nám s citlivým přístupem k dobře zvoleným postavám ukazuje globální a dobře známé téma z jedinečné a nekonvenční perspektivy, jež ale přesto umožňuje divákům dostat se velmi blízko nejenom k hlavnímu protagonistovi, ale zároveň se i ponořit do celého příběhu. To vše podporuje režisérova silná filmová vize.

Zvláštní uznání: POSLEDNÍ OBRAZ (Judith Zdesar / Rakousko, 2020)

Vyjádření poroty: Za jeho poetickou estetiku při hledání smyslového zobrazení každodenního a dobře známého prostředí a za jeho vizuální ztvárnění navždy ztracené vzpomínky pomocí záblesků světla ve světě temnoty.

MEZI MOŘI – STUDENTSKÁ SOUTĚŽ
Nejlepší studentský dokumentární film střední a východní Evropy 2020
/ Autoři/rky vítězného studentského snímku obdrží finanční odměnu 2.000 USD, ve spolupráci s Current Time TV /

Vítězný film: Čas je (Zaur Kourazov / Belgie, Rusko, 2020)

Vyjádření poroty: Za svůj krásný a minimalistický narativní přístup, díky kterému se režisérovi daří pozastavit čas v uklidňující atmosféře a otevřít tak mnohočetná témata, jež se rozvíjí v průběhu filmu a mohou být relevantní nejenom pro čečenskou společnost.

ČESKÁ RADOST
Nejlepší český dokumentární film 2020
/ Autoři/rky vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR /

Vítězný film: Nová šichta (Jindřich Andrš / Česká republika, 2020)

Vyjádření poroty: Hlavní cenu České radosti porota uděluje snímku Nová šichta režiséra Jindřicha Andrše zachycujícího osud propuštěného horníka z dolu Paskov Tomáše Hisema, který se zkouší v padesáti rekvalifikovat na počítačového programátora. Film je pečlivou a citlivou observací bez předsudků a zlehčování, kdy se přibližujeme k postavě a k jejímu prostředí natolik blízko, že promění nejen nás, ale i autora samotného. Film na příkladu jednoho člověka přesně pojmenovává obecně platná témata vztahu centra a periferie, existenciální tísně, proměny a odcizení práce v neoliberální ekonomice a adaptability člověka ve světě bez silné záchranné sítě. Zítra může být na místě horníka z dolu Paskov kdokoliv z nás.

Zvláštní uznáníVlci na hranicích (Martin Páv / Česká republika, 2020)

Vyjádření poroty: Vlci na hranicích jsou příběhem našich osobních hranic, společného strachu z neznáma a z možnosti přijít o svá vydobytá území, ve kterých může být vlkem kdokoliv. Silné environmentální téma nevratného narušování ekosystému se prolíná s nenápadným formátem broumovského westernu a nestranný postoj autora poodhaluje proces vymezování, překračování či sdílení hranic, kde vítěznou stranou bude i ta poražená.

Cena studentské poroty: Jan Jedlička: Stopy krajiny (Petr Záruba / Česká republika, Itálie, 2020)

Vyjádření poroty: Vybrali jsme film Petra Záruby Stopy krajiny: Jan Jedlička pro jeho výtvarnou, zvukovou a obsahovou jednotu. Film vede diváka neokázale, úsporně, ale přesně. Je citlivou symbiózou skrze společný jazyk pozorování. S jistotou tak dosahuje soustředěného, až intimního účinku.

PRVNÍ SVĚTLA
Nejlepší celovečerní debutový dokumentární film ​2020

Vítězný film: Duchové: Dlouhá cesta domů (Tiago Siopa / Portugalsko, 2019 )

Vyjádření poroty: Za úžasný filmový styl, za imerzivnost duchovně obohacujícího vyprávění. Epos malého rozsahu dávající vytušit celý mytologický svět. Křehká esej o vzpomínce, lidských kořenech a o okamžiku, kdy je přítomnost explicitně spojena s budoucností i minulostí. Film jako volný verš. Čistá kinematografie.

Zvláštní uznání: Dům (Judith Auffray / Francie, Švýcarsko, 2020)

Vyjádření poroty: My, co přicházíme do domu s režisérkou Judith Auffray rychle podlehneme okouzlení, ale zároveň jsme brutálně zbaveni našich běžných rytmů, automatických pohybů a bezpečných kroků náležících k zažitému režimu každodenní existence. Učíme se novým pravidlům, alternativním rytmům a pohybům. Soustředíme se na svět jiným způsobem. Stává se z toho tanec.

Cena studentské poroty: Dům (Judith Auffray / Francie, Švýcarsko, 2020)

Vyjádření poroty: Dům je jemným observačním dokumentem, jenž nám s přirozeností umožňuje nahlédnout do specifického světa skupiny autistů. Jako porota oceňujeme autorčin lidský přístup k zobrazovanému a také důvěru, kterou si skrze kameru u svých aktérů získala. Dále vyzdvihujeme, že se dokument nesnaží vůči Davidovi, Zoey, Thomasovi a ostatním chovat jako advokát, ale nechává je, ať mluví sami za sebe. Výsledkem je portrét několika výjimečných jedinců, které divák poznává nejen jako nedílnou součást prostředí, na jehož udržování se aktivně podílejí, ale také jako plnohodnotné lidské bytosti s vlastními výstřednostmi a historií. Výrazný je rovněž autorčin řemeslný styl, který v dlouhých záběrech dokáže ukázané situace překvapivě vypointovat.

FASCINACE
Nejlepší experimentální dokumentární film 2020

Vítězný film: Jsme bez (SJ. Ramir / Austrálie, Nový Zéland, 2020)

Vyjádření poroty: Přes vysokou míru stylizace (typickou pro celou autorovu filmografii) a konvenční filmové prostředky, otevírá dílo v jednoduchém sledu několika obrazů široké pole interpretací. Sílící touha vidět souvislosti, zhmotnit fragmenty příběhu a uchopit vnitřní obrazové pole otevírá v mezerách mezi archaizujícími záběry prostor vnímat film, jenž vzniká mimo plátno, jako současný, jedinečný, přesný a aktuální.

Zvláštní uznání: Barokní žena (č.7-11) (Péter Lichter / Maďarsko, 2020)

Vyjádření poroty: Vizuálně dobrodružná koláž o současném maďarském kolektivním nevědomí citlivě a s přiznanými předsudky experimentuje s politickou realitou narativních rámců.

FASCINACE: EXPRMNTL.CZ
Nejlepší český experimentální dokumentární film 2020

Vítězný film: Katastrofa (Zbyněk Baladrán / Česká republika, 2019)

Vyjádření poroty: Systematickou práci etablované postavy současného českého umění charakterizuje schopnost jednoduchými, formálně a stylově čistými prostředky docílit myšlenkových pohybů, které se nestávají ilustracemi teoretických diskurzů, ale vizuálními zkratkami vztahují diváky k žité realitě a jejímu odrazu v paměti společnosti i jednotlivců.

Zvláštní uznání: Krásně sviť a krásně hleď, z uší roste krasohled (Tereza Chudáčková, Klára Ondračková / Česká republika, 2020)

Vyjádření poroty: Za citlivou tvůrčí práci se světlem, vyprávění neuchopitelné slovy, za jednoduchost a nespekulativnost.

Zvláštní uznání: Zůstane to mezi náma, řekl (Ester Grohová / Česká republika, 2020)

Vyjádření poroty: Za odvážné uchopení osobního tématu bez tendence k jeho ironizaci či nepřenosnému sebeprožívání, a za nesamozřejmé prolnutí terapeutické vrstvy s rovinou uměleckou.

KRÁTKÁ RADOST
Nejlepší krátký dokumentární film 2020

Vítězný film: První narozeniny po apokalypse (Farah Hasanbegović / Bosna a Hercegovina, Maďarsko, 2020)

Vítězný film vybrali diváci prostřednictvím online platformy DAFilms.cz.

SVĚDECTVÍ
Nejlepší svědectví 2020

Vítězný film: Oeconomia (Carmen Losmann / Německo, 2020)

Vyjádření poroty: Oeconomia nám představuje pro dokumentární film komplikovaně uchopitelné téma tvorby peněz, zisku a dluhu. Autorce se ve snímku povedlo úspěšně přiblížit nejen samotný problém, ale ukázat i na jeho původce – vrcholné představitele podniků a bank, kteří nemají ani ponětí o tom, jak systém, který stvořili, vlastně funguje. Porota navíc oceňuje i filmové kvality snímku – ze sterilních prostorů finančních institucí a průmyslových korporací vytěžila autorka působivý estetický zážitek, jenž reflektuje odtrženost elit od života běžných lidí.

Zvláštní uznání: Vivos (Ai Weiwei / Německo, Mexiko, 2020)

Vyjádření poroty: Vivos zachycuje intimní zpověď lidí, jejichž děti a příbuzní byli zavražděni či těžce zranění během policejního masakru v mexickém městě Iguala. Od srozumitelně vysvětleného procesu vyšetřování masakru a aktivního odporu postižených rodin vůči oficiální státní verzi události se postupně snímek dopracovává až k širokým souvislostem mezinárodní války proti drogám a vlivu politiky USA na pokračující násilí vůči zranitelným komunitám v různých částech světa. Porota se také shodla na tom, že filmu se daří citlivě zprostředkovat kulturu a každodenní život místních komunit bez zbytečné exotizace.

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII 2020

Ai Weiwei

CENA DIVÁKŮ

Nová šichta (Jindřich Andrš / Česká republika, 2020)

NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT

Cena divákůANIFILM
Cena poroty Festival IdentityTaiwan International Documentary Festival

CENY SILVER EYE 2020
(udělovány Institutem dokumentárních filmů)

Cena Silver Eye za nejlepší celovečerní film 2020

Vítězný film: Nová šichta (Jindřich Andrš / Česká republika, 2020)

Vyjádření poroty: Cenu Silver Eye za rok 2020 jsme se rozhodli udělit filmu, který nás zaujal velmi aktuálním a palčivým tématem, o kterém pojednává, a zároveň okouzlil citlivým přístupem k protagonistovi a místu, ve kterém se odehrává. Tvůrce s námětem strávil několik let života, věnoval mu krátký film i celovečerní debut, přesto neztratil nadhled a pokorný autorský přístup. Dokument podle nás skvěle reprezentuje region střední a východní Evropy, navíc má potenciál rezonovat i v širším mezinárodním kontextu.

Cena Silver Eye za nejlepší krátký dokumentární film 2020

Vítězný film: Son of the Streets (Mohammed Almughanni / Polsko, Libanon, 2020)

Vyjádření poroty:Jak nevítaný může být někdo na tomto světě? Jedinečné napojení na postavy režisérovi umožňuje odhalit povahu Khodorova zásadního dilematu živým a velmi zapamatovatelným způsobem. Intenzivní filmový zážitek každodenního života v táboře se výrazně zapíše do divákovy paměti.

Zvláštní uznání: To Feather, to Wither (Hanna Hovitie / Maďarska, 2020)

Vyjádření poroty: Za vynikající režii, která znovuoživila mrtvé. Režisérka vytvořila křehký, poetický portrét životního cyklu.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms