28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Ji.hlava 22: udělená ocenění

Přehled ocenění

OPUS BONUM

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. Všechny filmy jsou podstatné, a tak festival nabízí další hru: jeden porotce vybere jeden film, dílo zářivé.

 • Nejlepší světový dokumentární film 2018: Volný pokoj (Alexandra Kandy Longuet, Belgie, 2018)

 • Zvláštní uznání: Hovory s TGM (Jakub Červenka, Česká republika, Slovensko, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší světový dokumentární film 2018:

Film představuje kolektivní portrét skupiny vyděděnců kdesi uprostřed americké pustiny. Film Volný pokoj svým disciplinovaným filmovým jazykem a strohou kamerou odhaluje existenciální tragédii osamělých a zoufalých lidí.

Zvláštní uznání:

Rád bych věnoval (cenu) celovečernímu hranému filmu o rozhovorech prezidenta Masaryka s Karlem Čapkem. Tento film se, coby hraný, natolik odlišuje od všech dokumentů a experimentálních děl v této sekci, že s nimi nemůže soutěžit jako rovný s rovnými. Obdivuji jeho klasickou obraznost, soudržný scénář a vynikající výkony obou herců.

 

MEZI MOŘI

Mezi moři je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů.

 • Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy 2018: Timebox (Nora Agapi, Rumunsko, 2018)

 • Zvláštní uznání: Poslední autoportrét (Marek Kuboš, Slovensko, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy:

Film Timebox jsme vybrali pro jeho pronikavé zkoumání moci a břemene paměti, novátorský přístup režisérky k autorství a její mistrovsky zvládnuté komplexní a emočně napínavé vyprávění. Jde o silně osobní film, jeho zaujetí psychologickými i politickými otázkami však vyvolává otázky, které rezonují a přesahují filmový příběh.

Zvláštní uznání:

Zvláštní uznání bylo uděleno snímku Poslední autoportrét za jeho vtipné i důvtipné zkoumání etických dilemat v dokumentaristice a s tím související ztráty svobod v širší společnosti.

 

MEZI MOŘI – STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

 • Nejlepší studentský dokumentární film střední a východní Evropy 2018Dobře udržované tajemství (Mihkel Oksmann, Estonsko, 2018)

 • Zvláštní uznání: Heavy Metal (Eugene Golovanevsky. Ukrajina, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší studentský dokumentární film střední a východní Evropy:

Vybrali jsme film Dobře udržované tajemství pro jeho vysoce originální, přesný a důstojný portrét skupiny starších lidí v Estonsku,kteří se dělí o pomluvy a básničky.

Zvláštní uznání:

Zvláštní uznání bylo uděleno filmu Heavy Metal, střídavě absurdnímu, nevázanému, zoufalému a šokujícímu portrétu skupiny lidí, kteří získávají železo ze zanedbaných budov.

 

ČESKÁ RADOST

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu.

Vyjádření poroty:

Nejlepší český dokumentární film:

Film naléhavým způsobem nutí k zamyšlení nad tím, jak je v současné společnosti chápána a realizována spravedlnost. Koho a za co trestáme? Může být represe nástrojem nápravy? Jaký je vztah mezi vězněným a tím, kdo ho vězní. Může se umění stát pozitivním nástrojem „nápravy“ v justičním systému a potažmo i v lidském společenství?

Zvláštní uznání:

Central Bus Station: Úspěšně umělecky zpracované příběhy několika protagonistů spojených s budovou jednoho autobusového nádraží, které sporným způsobem změnilo urbanistickou strukturu Tel Avivu. Ve filmu se prolíná magická poezie s nižšími patry současného života v Izraeli i historie s přítomností.

Sólo pro poslance a senátory: Cenu udělujeme za radikální filmové gesto, které svou přímočarostí odhaluje absenci politické imaginace a zanechává divačky a diváky ve stavu tragikomické opuštěnosti.

Cena studentské poroty:

Udělujeme cenu studentské poroty filmu Pasažéři, který dává interní vhled a porozumění přehlíženým a opovrhovaným lidem. Vybízí naší generaci k jejich začlení a vnáší nadějný pohled do jejich složitějších životů.

 

FASCINACE

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

 • Nejlepší experimentální dokumentární film 2018Míchání a stínění (Richard Tuohy, Austrálie, 2018)

 • Zvláštní uznání: Vznášení (Patrick Bokanowski, Francie, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší experimentální dokumentární film:

Díky pečlivému provedení a odborné zručnosti vznikl vizuálně strhující meditativní cestopis, který náš pohled směřuje k neznámému, jinému. Film Blending and Blinding Richarda Tuohyho získává cenu za svou jednoznačnou vyrovnanost a naprostou eleganci.

Zvláštní uznání:

Námořní motivy a každodenní výjevy tvoří proud hudebních pohlednic. Kdyby šel vývoj jinou cestou, snad bychom viděli svět tvarů a forem jako v tomto krásném filmu. Zvláštní uznání si zaslouží film Vznášení Patricka Bokanowského.

 

FASCINACE: EXPRMNTL.CZ

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

 • Nejlepší český experimentální dokumentární film 2018Spolu sami (Diana Cam Van Nguyen, Česká republika, 2018)

 • Zvláštní uznání: nevím, kaluže (Anna Petruželová, Česká republika, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší český experimentální dokumentární film:

Hlasy z dálky patří skutečným osobám a doprovázejí animovaný obraz. Rozmarné kresby se střetávají s truchlivými svědectvími. Sen se stává pokračováním dokumentu a z dokumentu se stává intimní vyprávění o lásce a ztrátě, o životu a smrti a o dospívání. Jsme fascinováni: cenu České fascinace získává film Spolu sami Diany Cam Van Nguyen.

Zvláštní uznání:

Rozum a cit, láska, humor, inteligence! Zvláštní uznání si zaslouží film, který začíná šedivými tvary z informalistických obrazů a pak se náhle rozvíjí do organické radosti z deště, vody a hravých lidí. Starý dobrý český film se vrací, zatím ve formě umělecké inovace ve filmu nevím, kaluže Anny Petruželové.

 

PRVNÍ SVĚTLA

Sekce První světla uvádí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat hledání nových forem, proměnu témat a stylů. Tato díla se chtějí stát hlasem v zápase o svobodu a smysl dokumentárního filmu.

 • Nejlepší celovečerní debutový dokumentární film​ 2018Portrét domácích (Joaquín Maito, Argentina, 2018)

 • Zvláštní uznání: Kluk z války (Cyprien Clément-Delmas, Igor Kosenko, Německo, Česká republika, 2018)

 • Cena studentské poroty: Kluk z války (Cyprien Clément-Delmas, Igor Kosenko, Německo, Česká republika, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší celovečerní debutový dokumentární film​​:

S pomocí invenční eseje zaměřené na svět koček a psů se tvůrci podařilo proměnit obrazy v postavy nového politického diskurzu a filmové řeči.

Zvláštní uznání:

Vrstevnatý portrét mužství, který s umným využitím humoru a empatie zkoumá rozcestí mezi mládím a dějinami, ideály a iluzemi.

Cena studentské poroty:

Celovečerní debut vyniká jedinečným dramaturgickým zpracováním a kombinací různých vyprávěcích technik. Studentská porota sekce První světla uděluje cenu filmu režisérského dua Igor Kosenko a Cyprien Clément-Delmas Kluk z války, který pojednává o srážce naivních představ s válečnou realitou očima osmnáctiletého mladíka. Svou upřímností tak zároveň poukazuje na problém současné mladé generace.

 

KRÁTKÁ RADOST

Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu.

 • Nejlepší krátký dokumentární film 2018The Holiday Inn-Side (Charby Ibrahim, Austrálie, 2018)

 

SVĚDECTVÍ O POLITICE

Svědectví o politice vytvářejí prostor, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová naléhavost s formální neústupností. Soutěžní přehlídka nejpodstatnějších letošních dokumentů s politickým přesahem.

 • Nejlepší svědectví o politice 2018: Mlčení těch druhých (Almudena Carracedo, Robert Bahar, USA, Španělsko, 2018)

 • Zvláštní uznání: Pořád natáčet (Ghiath Ayoub, Syria, Francie, Libanon, Katar, Německo, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší svědectví o politice:

Paměť nelze vymazat. I tak lze parafrázovat poselství filmu The silence of the others se silný emocionální nábojem. Oběti Frankova režimu hledají po 40 letech spravedlnost doma i za hranicemi země. Nejde jen o změnu klíčového zákona, který chce vymazat historickou pravdu. Přece musíme soucítit s lidmi, kteří, na sklonku života, chtějí nalézt, získat a důstojně pohřbít ostatky svých bližních, zavražděných nelidským režimem. Šokující je i zjištění, že tento režim odebírat děti rodičkám, které považoval za nevyhovující. Tato nepotlačitelná paměť je podstatnou součástí hledání národní identity Španělska, která má ovšem přesah i do osudu ostatních evropských národů. Jak kdysi pravil Václav Havel: Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Zvláštní uznání:

Porota by ráda udělila zvláštní uznání filmu Pořád natáčet. Obraz je obrana před časem i před lží. Snímek je výjimečný tím, že není pouhým zobrazením války, která trhá srdce civilizovaného světa. Snaží se zachytit místy až bláhovou snahu vnutit válečné realitě nádech normálního života: běžec mezi ruinami, děti malující plot všemi barvami, nahrávací studio v obleženém městě, východy slunce před nálety migů. Drsný, a přitom poetický film, navíc vykoupený životy těch, kteří ho natáčeli.

 

SVĚDECTVÍ O POZNÁNÍ

Svědectví o poznání jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu. Hranice lidského poznání, hranice zobrazitelného – a možnosti jejich překračování.

Vyjádření poroty:

Nejlepší svědectví o poznání:

V soutěži se objevila řada pozoruhodných snímků se silným autorským vkladem. Než tedy vyhlásíme vítěze kategorie, považujeme za důležité zmínit snímek Všechny slzy, který porotu zaujal svým originálním přístupem k tématu. A nyní k vítězi! Porota vybrala vítězný film nejen z důvodu skvělého řemeslného zpracování, ale i proto, že se věnuje dilematům, která pro naši civilizaci začínají být více a více aktuální. Vítězem je Pravda o vraždících robotech.

 

SVĚDECTVÍ O PŘÍRODĚ

Svědectví o přírodě jsou soutěžní přehlídkou letošních dokumentů, které vytříbenými filmovými prostředky hovoří o zániku a vzniku, o hrozbách a výzvách, o člověku jako součásti i jako úhlavním nepříteli přírody.

 • Nejlepší svědectví o přírodě 2018Vítejte v Sodomě (Florian Weigensamer, Christian Krönes, Rakousko, 2018)

Vyjádření poroty:

Nejlepší svědectví o přírodě:

Život lidí na skládce elektronického odpadu v Ghaně je metaforou lidstva a jeho chování k planetě. Zatím co přírodní ekosystémy neprodukují žádný odpad, lidstvo toho bohužel není schopné. Každodenní ''recyklace'' odpadu z civilizovaného světa probíhá způsobem, který právem ghanské skládce přisuzuje jméno Sodoma. Film je vizuálně velmi atraktivní díky precizní práci filmařů s postapokalyptickou estetikou. Navíc se nejedená o prvoplánovou ekologickou výchovu, jelikož se film dotýká také témat jako je migrace, gender, sexuální orientace a sociální nerovnost. Porotu fascinovalo, jak lidé žijící na skládce odpadu mají i přes své děsivé životní podmínky stále chuť zažívat radost a přátelství a sní o lepší budoucnosti.

 

CENA DIVÁKŮ

 

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

 • Jean-Luc Godard

 

AUDIOREPORT

 • Vítěz: Vaše naše divadlo (Lucie Vyhnálková, Ivan Studený)

 

SILVER EYE

 • Cena Silver Eye za nejlepší celovečerní film trhu East SilverAž přijde válka (Jan Gebert, Česká republika, Chorvatsko, 2018)

Vyjádření poroty:

Cena Silver Eye za nejlepší celovečerní film trhu East Silver:

Snímek, který s nečekanou otevřeností ukazuje nebezpečný vzestup mladého lídra polovojenské organizace Slovenskí branci, zachycuje ve větším obrazu zárodky vzniku totalitního myšlení.

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms