ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
češtinaenglish

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

soutěžní sekce

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodné dokumentární filmy roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. → Vítězný snímek obdrží finanční odměnu 10.000 USD → Nejlepší středo- nebo východoevropský film* získá 5.000 USD (ve spolupráci s Current Time TV) → Nejlepší snímek ze zemí V4** obdrží 5.000 EUR (ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem) → Nejlepší debut obdrží 3.000 EUR (ve spolupráci s ARRI) → ceny za nejlepší kameru, střih, zvukový design, filmovou esej a další. * Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko ** Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Severní Makedonie, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Rusko (pouze pro filmy, které nejsou podporovány ruskými státními institucemi), Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán

Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby jsou všechny z mnoha důvodů neopomenutelné.

Česká radost

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. → Vítězný snímek obdrží finanční odměnu 200.000 Kč → Snímek, jemuž porota udělí zvláštní ocenění, získá fotoaparát Nikon v hodnotě 80.000 Kč

Krátká radost

Krátká radost nabízí výběr nejlepších světových krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu. Všechny filmy budou zdarma k vidění online dva týdny před festivalem. → Bezplatná distribuce na platformě DAFilms.com po dobu jednoho roku a další podpora pro vítězný film

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

Virtuální realita

Soutěž Virtuální reality umožňuje divákům vstoupit do 360° filmů a prostorových instalací. Najdete zde 360° dokumentární filmy, VR instalace i díla na pomezí filmu a výtvarného umění, která využívají virtuální prostor ke tvorbě autonomních světů s vlastními pravidly určovanými vizualitou. Zajímají nás díla, která v tomto ne-místě virtuality využívají její charakteristiky novátorským a přemýšlivým způsobem a experimentují s audiovizuálním ztvárněním reality, skutečných příběhů, nebo budují zábavně-naučný svět poznání.

nesoutěžní sekce

průhledné bytosti / retrospektivy

Pocta: Naomi Kawase

Pocta japonské režisérce Naomi Kawase. Poetická a nenápadná, jemná, ale radikální, diskrétní a přirozeně angažovaná… odhalte s námi všechny významy Kawase východní filmové estetiky. Filmy: Tichá voda / Naomi Kawase / Japonsko / 2014 / 110 min Oficiální film olympijských her v Tokiu 2020, Strana A / Naomi Kawase / Japonsko / 2022 / 119 min Oficiální film olympijských her v Tokiu 2020, Strana B / Naomi Kawase / Japonsko / 2022 / 123 min

Průhledná bytost: Pavel Koutecký

Kronikou polistopadového Československa jsou dokumenty Pavla Kouteckého. „Věřím, že dokumentární film může stejně tak dobře rozvíjet kritický pohled na skutečnost jako pomáhat k pochopení jedné skupiny lidí druhou.“ Vytrvalého pozorovatele, jemného ironika a brilantního filmaře připomeneme jeho studentskými, sociálními, časosběrnými a politickými filmy. Filmy: Občan Havel / Pavel Koutecký / Česká republika / 2007 / 119 min Hledači pevného bodu / Pavel Koutecký / Česká republika / 2001 / 115 min Kde je pravda? / Pavel Koutecký / Česká republika / 1999 / 57 min ... až na věky / Pavel Koutecký / Česká republika / 1998 / 14 min Drahý mistře / Pavel Koutecký / Česká republika / 1996 / 60 min O sportovci / Pavel Koutecký / Česká republika / 1994 / 11 min Zánik Československa v parlamentu / Pavel Koutecký / Česká republika / 1993 / 75 min Oj, to byl boj! / Pavel Koutecký / Československo / 1992 / 7 min Vždyť přece létat je tak snadné / Pavel Koutecký Maximalisté v mikrosvětě / Pavel Koutecký / Československo / 1985 / 20 min Dialog / Pavel Koutecký / Československo / 1981 / 18 min

Průhledná bytost: Marguerite Duras

Retrospektiva filmů Marguerite Durasové. Literatura a film jsou dvě strany jednoho díla. „Životu lze vdechnout život jen tím, jak se představivost zmocňuje všeho, co bylo, je a bude.“ Její zářivě formální filmy spoluvytvářely politickou a avantgardní dynamiku nové kinematografie, když v gestu destrukce usilovaly o její obrodu. Filmy: Pokropený kropič / Paul Seban / Francie / 1965 / 9 min Kamión / Marguerite Duras / Francie / 1977 / 76 min Marguerite Duras u lvů / Paul Seban / Francie / 1966 / 16 min Marguerite Duras mluví o rozdílu mezi muži a ženami / Paul Seban / Francie / 1965 / 3 min Aurélia Steiner (Melbourne) / Marguerite Duras / Francie / 1979 / 28 min Aurélia Steiner (Vancouver) / Marguerite Duras / Francie / 1979 / 50 min Negativní ruce / Marguerite Duras / Francie / 1979 / 14 min Loď jménem Noc / Marguerite Duras / Francie / 1979 / 95 min Středoškoláci mají slovo / Pierre Zaidline / Francie / 1968 / 8 min Marguerite Duras a malý François / Roger Kahane / Francie / 1965 / 9 min Caesarea / Marguerite Duras / Francie / 1978 / 11 min Muž v Atlantiku / Marguerite Duras / Francie / 1981 / 42 min Marguerite Duras ve vězení la petite Roquette / Jean Noël Roy / Francie / 1967 / 12 min Žena Gangy / Benoit Jacquot, Marguerite Duras / Francie / 1974 / 84 min Durasová a film / Dominique Auvray / Francie / 2014 / 60 min Chci si promluvit o Marguerite Duras / Claire Simon / Francie / 2021 / 95 min
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms