26. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

soutěžní sekce

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. → Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 USD → Autoři vítězného snímku ze střední a východní Evropy obdrží finanční odměnu 3.000 EUR (ve spolupráci s Current Time TV)

Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby jsou všechny z mnoha důvodů neopomenutelné.

Česká radost

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. → Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 200.000 Kč

Krátká radost

Krátká radost nabízí výběr nejlepších světových krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu. Vyberte nejlepší krátký film – porota jste vy! Sledujte nominované filmy zdarma na DAFilms od 12. října a rozhodněte o vítězi Ceny diváků. Hlasování končí 24. října o půlnoci. Vítězný film získá online distribuci a propagaci filmu v hodnotě 3.000 EUR, všichni hlasující budou zařazeni do slosování o roční předplatné na DAFilms.

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových vyýrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

nesoutěžní sekce

Souhvězdí

Sekce Souhvězdí představí filmy, které v posledním roce zazářily na světové dokumentární obloze. Uvádíme v ní výběr pozoruhodných snímků z jiných filmových festivalů.

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí záhybů žitého světa.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě dnes umění zvuku (a umění naslouchat!), které má sílu mytických Sirén?

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální podoby zkřížených žánrů, jako jsou dokudrama, docusoap, reality show nebo mockument.

Doc Alliance Selection

Nejlepší filmy uvedené na evropských festivalech Doc Alliance, včetně dvou držitelů Doc Alliance Award 2021. Součástí aliance je i MFDF Ji.hlava a dohromady ji tvoří sedm klíčových festivalů dokumentárního filmu napříč Evropou. Zástupci každého z festivalů jednou ročně nominují krátký a celovečerní film ze svého programu, z nichž evropští novináři vybírají dva vítěze Doc Alliance Award. Doc Alliance Award 2021 - Celovečerní dokument Chyba lásky Doc Alliance Award 2021 - Krátký film Buď zdráv!

dok.incubator - 10 let

Mezinárodní workshop dok.incubator slaví 10. výročí a představuje to nejlepší, co jeho programem v poslední dekádě prošlo. Pětici filmů oceněných na uznávaných světových festivalech uvede dok.incubator v pátek 29. října.

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického myšlení výjimečných bytostí dokumentárního světa.

Ji.hlava 2020

Výběr tří oceněných dokumentárních filmů z 24. ročníku MFDF Ji.hlava.

průhledné krajiny / retrospektivy

Susan Sontag: Filmování je výsada

Susan Sontag (1933–2004) byla vlivná americká esejistka, publicistka, romanopiskyně, režisérka, obhájkyně lidských práv a ženské emancipace. Její všestranné aktivity jsou dodnes úctyhodnou charakteristikou této veskrze renesanční ženy moderních dějin. Poprvé na sebe výrazně upozornila v roce 1964 díky textu Poznámky o fenoménu camp. V českém překladu vyšly její esejistické knihy O fotografii, Ve znamení Saturna či S bolestí druhých před očima nebo román Vulkán. Zájem o film se nicméně prolíná celým jejím dílem. Její kompletní filmovou tvorbou představí letošní sekce Susan Sontag: Filmování je výsada.

Konference Fascinace: Rumunsko

Konference Fascinace, doprovodný industry program rozlehlé sekce experimentálních dokumentů, se již sedmým rokem soustředí na téma prezentace a distribuce pohyblivého obrazu – jak v kontextu uvedení na plátně v kině (festivaly, specializované události a instituce), tak v galerii. Letos je tento retrospektivní program zaměřený na Rumunsko. Rumunská experimentální scéna měla od šedesátých let 20. století několik center. V Aradu byl založen umělecký kolektiv kinema ikon, v Temešváru začala působit umělecká skupina Sigma, dalším centrem byla Bukurešť, kde se objevilo několik nekonvenčních filmařských osobností (jednou z nejvýraznějších byl Ion Grigorescu). Z typického profilu autorů, kteří se soustředili na avantgardní tvorbu, se pak vymyká například Mircea Saucan, režisér celovečerních hraných filmů, který natočil také industriálně-lyrickou středometrážní féerii Pozor! (Alert!). Dvacet čtyři filmů této retrospektivy reprezentuje různorodé stylistické postupy, techniky práce s filmem i autorská gesta. Partnerem sekce Konference Fascinace: Rumunsko je Rumunský kulturní institut. Rozhovor s ředitelem Národního muzea současného umění v Bukurešti Călinem Danem k filmům Iona Grigorescu ze sekce Konference Fascinace: Rumunsko.   Ileana Selejan, rumunská umělkyně a historička uvádí filmy vybrané do sekce Konference Fascinace: Rumunsko. Blok 1 Blok 2 Blok 3  

Fascinace: Kořeny

Tematická retrospektiva ukazuje různé podoby experimentální filmové reprezentace kořenů – jako vizuálního motivu i zpřítomnění jejich funkce či symbolického významu. Tematická retrospektiva Fascinací se letos soustředí na téma kořeny a vyhledává filmy různých historických období, které s ním pracují, ať už jako s vizuálním motivem, tematicky doslovně, nebo přeneseně. Kořeny jako základní oporný systém, ale i jako původce identity či symbolické hodnoty se zpřítomňují v materiálových i strukturálních experimentech, ale také v performativním či lyrickém filmu. V mnoha ohledech symbolickou rovinu postihuje záznam performance Obývací pokoj, který je jednoduchou observací zápasu člověka a stromu včetně jeho rozlehlé kořenové struktury v zabydlené domácnosti. Kořeny zde nejsou pouze vizuální objekt anebo část rostliny dodávající jí stabilitu, ale jsou objektem, který má svoji váhu, význam a značný vliv na situaci. Mezi materiálové filmy patří i český film v sérii – Tuřín Františka Wirtha. Znázorňování přírody skrze fotogramy, tedy přímý světelný otisk objektů na filmovém páse, známe ze zobrazování různorodých přírodních artefaktů, včetně kořenů. Významově silným je též gesto vytahování kořenů ze země, které můžeme číst jako ikonický obraz této programové sekce: člověk vztahující se k pevné a připevňující síti kořenů.

Fascinace: Radek Pilař

Druhý pohled na Radka Pilaře Některá díla ke svému sledování, pochopení a přijetí potřebují výrazný časový odstup. Jak se dokážeme dnes dívat na experimentální, abstraktní a kolážové filmy Radka Pilaře z konce šedesátých let? A jak na navazující videoartová díla, jež prošla vlnou popularity, zapomenutí, odmítání i nového objevení? Retrospektivní výběr Pilařovy tvorby z šedesátých až devadesátých let vychází z kritického pohledu na jeho kompletní archiv, čítající 374 videokazet různého formátu. Ten dokumentuje průběžné snahy o remediaci vlastního díla pod vlivem nových technologií, ale i způsoby, jakými se autor vypořádával s proměnami kulturního prostředí osmdesátých let. Úvodní přednáška s ukázkami – Martin Blažíček a Anna Kryvenko (40 min.) Projekce, pásmo krátkých filmů (50 min.) Připravil Národní filmový archiv Praha

Průhledná bytost: Karol Plicka

Velká retrospektiva filmů Karola Plicky, slavného slovensko-českého fotografa, folkloristy a houslového virtuosa přibližuje jeho audiovizuální filmovou tvorbu, na níž se podílel jako režisér, kameraman a dramaturg. Dílo, které zanechal dalším generacím, zpřítomňuje podstatu a trvalý význam etnografického filmu a rovněž vyzývá k současným diskusím o antropologickém pojetí folklóru v první polovině 20. století. Krátké i celovečerní dokumentární snímky jsou hodnotným zdrojem k reflexi zaměřené na způsob života našich předků, na jejich tradice, krásu odívání i odhodlanost k práci spojené s úctou k přírodě. Tvorba Karola Plicky je stále velkou inspirací a jeho filmy dotváří fotografickou dokumentaci doby a společnosti zpověď o době a společnosti, ve které žil a kterou měl rád.

Pocta: Vitaly Mansky

Vitalij Manskij je renomovaný ruský režisér, autor řady filmů oceňovaných festivaly napříč kontinenty. V jihlavské masterclass se zaměří na tři filmy z poslední doby, které vyrobil ve spolupráci s Českou republikou. V paprscích slunce, Svědkové Putinovi a Gorbačov. Ráj spojuje téma vztahu svobody a tyranie. Přes to jsou každý úplně jiný. Režisér, jak to u něj bývá zvykem, pro každý z nich vymyslel unikátní metodu, přičemž, jako vždy, vycházel ze svého Manifestu, který v roce 2005 nazval "Reálné kino".

Do historie

Filmově-přednáškové bloky vedené předními českými dokumentaristkami a dokumentaristy. Témata reflektují filmovou historii napříč žánrem a historii ve filmu napříč světem. Každý blok obsahuje projekci filmu/filmů anebo je doprovázen samostatnou projekcí. Automatická debata Egona Bondyho + Seděla ve skleníku a házela kameny Pavel Klusák: Gott. Československý příběh + Vynález krásy Karlovy Vary dokumentární rupturou Železné opony + Ať žijí přístavní dělníci + Muž, jehož milujeme nejvíce + Cosi se v poledne změnilo + Píseň proudů Jiří Voráč: Why Havel? + Proč Havel? Ivo Bystřičan: Industrie + Industrie - Soukolí normalizace + Industrie - Továrna na kapitalismus Na hraně diplomacie Pharm'n'Film: Psychedelický Sandoz + Obrazy vizionářského světa + Hořící ucho + Balet na parafrenní téma

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulém roce vznikly na různých katedrách akademie.

Dokument ČT

Tradiční přehlídka dokumentární tvorby ČT za uplynulý rok od dokumentárních cyklů „Nedej se“, „Krajinou domova“ anebo „Příběhů 20. století“ přes solitérní dokumenty po celovečerní distribuční tituly. Nově bude letos představena tvorba pro web ČT, kterou reprezentuje dvanáctidílná série „Novinářky“ v režii Apoleny Rychlíkové a Terezy Reichové.

My Street Films

My Street Films se během osmi let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt, který inspiruje zájemce z řad nejširší veřejnosti, aby natočili krátký film a vypověděli tak o tématech, jež považují za důležitá. Jedinečnost projektu spočívá v jeho otevřenosti – celoročně propojuje komunitu lidí, kteří se aktivně podílejí na dění ve svém městě, s profesionály z oblasti mediálního průmyslu. Kromě celostátní soutěže o nejlepší film pořádá pro vybrané uchazeče workshopy věnující se dokumentární tvorbě, otevřené semináře pro veřejnost, intenzivní workshopy či filmová promítání spojená s přednáškou a diskusí. V online edici MFDF Ji.hlava představíme filmy z workshopu My Street Films 2021 a vítězné filmy My Street Films Award.

offscreen program

Game Zone

Vážné hry (serious games), simulace, adventury, RPG – v různých žánrech prozkoumáváme způsoby, které upozorňují na závažná témata: například život v totalitní společnosti, budování udržitelného prostředí, vznik a šíření falešných zpráv. Game Zone, kterou zájemci nově najdou na Masarykově náměstí, se otevře s první projekcí festivalu a bude přístupná denně.

Virtuální realita

MFDF Ji.hlava nabízí mimo jiné i selekci 360° dokumentárních filmů, i děl na pomezí filmu a výtvarného umění, která využívají virtuální prostor ke tvorbě autonomních světů s vlastními pravidly určovanými vizualitou. Zajímají nás díla, která v tomto ne-místě virtuality využívají její charakteristiky novátorským a přemýšlivým způsobem a experimentují s audiovizuálním ztvárněním reality, skutečných příběhů, nebo budují zábavně-naučný svět poznání. VR zónu naleznete nově na Masarykově náměstí v Jihlavě. VSTUP: 60 Kč pro akreditované / 120 Kč pro neakreditované. 360° VR dokumentární filmy Blok I. Schrödinger’s cat is lost in a VR box REEDUCATED Blok II. Hominidae 1ST STEP - FROM EARTH TO THE MOON Blok III. CONFI'DANSE MEET MORTAZA VR Blok IV. Ferenj: A Graphic Memoir in Virtual Reality JIOU JIA (HOME) Rezervace na projekce 360° VR dokumentárních filmů je možné provádět ve festivalové mobilní aplikaci vždy od 18:00 dne předcházejícího projekci. Více viz zde. Instalace VR Experience NIGHTSSS Virtual Cuddle Therapy Once Upon a Sea The Book of Distance Rezervace na Instalace VR Experience je možná pouze na místě konání (VR zóna na Masarykově náměstí).

Inspirační fórum

Diskusní platforma Inspirační fórum je pro nás příležitostí objevovat nové perspektivy, posilovat dialog a vnášet do veřejného prostoru nové otázky o současném světě.
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy