Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

soutěžní sekce

Opus Bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu. Všechny filmy jsou podstatné, a tak festival nabízí další hru: jeden porotce vybere jeden film, dílo zářivé.

První světla

Sekce První světla uvádí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat hledání nových forem, proměnu témat a stylů. Tato díla se chtějí stát hlasem v zápase o svobodu a smysl dokumentárního filmu.

Mezi moři

Mezi moři je soutěžní sekce, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů. → Vítězný snímek obdrží odměnu 10.000 EUR

Mezi moři: studentská soutěž

Nejpozoruhodnejší filmy studentů filmových škol v zemích střední a východní Evropy. → Autoři vítězného studentského snímku obdrží finanční odměnu 2.000 USD (ve spolupráci s Current Time TV)

Česká radost

Česká radost představuje prestižní výběr českých dokumentů. Není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. → Autoři vítězného snímku obdrží finanční odměnu 10.000 EUR

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vnímání.  

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových vyýrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

Krátká radost

Krátká radost nabízí výběr nejlepších světových krátkých filmů – svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu. Vyberte nejlepší krátký film – porota jste vy! Sledujte nominované filmy zdarma na DAFilms od 19. října a rozhodněte o vítězi Ceny diváků. Hlasování končí 29. října. Vítězný film získá online distribuci a propagaci filmu v hodnotě 3.000 EUR, všichni hlasující budou zařazeni do slosování o festivalové ceny.

Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby jsou všechny z mnoha důvodů neopomenutelné.

nesoutěžní sekce

Souhvězdí

Sekce Souhvězdí představí filmy, které v posledním roce zazářily na světové dokumentární obloze. Uvádíme v ní výběr pozoruhodných snímků z jiných filmových festivalů.

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí záhybů žitého světa.

Fascinace: Zahrada

Každý rok představujeme jednu experimentální retrospektivu zaměřenou tématicky. Po loňské erotice se letos zaměříme na fenomén zahrady – oblíbeného motivu, metafor i vizuálních inspirací ve filmové avantgardě.

Konference Fascinace: Polsko

Ji.hlava již šest let mapuje experimentální a undergroundovou tvorbu ze zemí takzvaného východního bloku. Loni byla tématem Ukrajina, letos je pozornost zaměřena na Polsko. V Polsku byl silný proud filmového experimentování zejména od sedmdesátých let minulého století a významný vliv na tuto část filmové tvorby a přemýšlení měla filmová škola v Lodži. Sekci podpořil Polský institut v Praze.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě dnes umění zvuku (a umění naslouchat!), které má sílu mytických Sirén?

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální podoby zkřížených žánrů, jako jsou dokudrama, docusoap, reality show nebo mockument. Text o sekci od jejího dramaturga Milana Krumla čtěte na Dok.revue.

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulém roce vznikly na různých katedrách akademie.

My Street Films

My Street Films se během sedmi let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt, který inspiruje zájemce z řad nejširší veřejnosti, aby natočili krátký film a vypověděli tak o tématech, jež považují za důležitá. Jedinečnost projektu spočívá v jeho otevřenosti – celoročně propojuje komunitu lidí, kteří se aktivně podílejí na dění ve svém městě, s profesionály z oblasti mediálního průmyslu. Kromě celostátní soutěže o nejlepší film pořádá pro vybrané uchazeče workshopy věnující se dokumentární tvorbě, otevřené semináře pro veřejnost, intenzivní workshopy či filmová promítání spojená s přednáškou a diskusí. V online edici MFDF Ji.hlava představíme všechny filmy z české soutěže a nejlepší film zaslaný do My Street Films Awards. Více o letošní sekci My Street Films čtěte na Dok.revue.

Opening Scenes Lab x Visions du Réel

Sekce věnovaná prvním krátkým filmům nebo studentským filmům uváděným ve světové, mezinárodní nebo evropské premiéře a poprvé vysílaným v rámci online ročníku festivalu Vision du Réel v roce 2020. Díky jedinečnému partnerství festivalů DOC Alliance přináší stejný výběr inspirativních dokumentů mladých filmařů i online ročník festivalu MFDF Ji.hlava.

Dokument ČT

Česká televize jako každoročně navazuje na zájem o svou dokumentární tvorbu uplynulého roku. Vedle snímků, které se objeví v soutěžních sekcích festivalu, nabízí ke zhlédnutí i dalších čtrnáct filmů z aktuální produkce.

průhledné krajiny / retrospektivy

Průhledná krajina: Jižní Korea

Jihokorejský dokument zažívá dobu mimořádného rozkvětu a sklízí chválu po celém světě, a přitom zůstává svět tamějších dokumentů do velké míry neprobádaný. Chopili jsme se proto úkolu zmapovat historii jihokorejského dokumentárního filmu. Výsledkem je sekce Průhledná krajina: Jižní Korea, která nabízí jedinečný přehled jak dokumentárních snímků, v nichž se odráží sociální a politický vývoj země, tak mimořádných experimentálních děl, která jsou ztělesněním svobody uměleckého vyjádření. Text o sekci od programového ředitele MFDF Ji.hlava Petra Kubici čtěte na Dok.revue.    

Black Cinema Matters

Cílem sekce je představit divákům radikální změnu úhlu pohledu ve výpovědích černých Američanů, které již dlouho rozdělují nejen americkou veřejnost a současně jsou poznamenány velkou dávkou předsudků, ignorancí a nedostatkem empatie. Sekci tvoří výlučně díla amerických filmařů černé pleti, která jsou dokladem jejich přímé zkušenosti s rasismem a násilím. Paradoxem je, že tato autentická svědectví byla odsouvána do pozadí nebo je povětšinou prezentovali filmaři jiní, nikoliv černí Američané. Sekci podpořilo velvyslanectví USA v Praze.  

Průhledná bytost: Albert Kahn

Na začátku byl nenápadný a znepokojený muž, který se rozhodl zanechat po sobě obrazový materiál, aby nás varoval před katastrofou. V roce 1908 se bohatý pařížský bankéř Albert Kahn vydává na několikaměsíční cestu kolem světa. Chce poznat cizí země a národy, chce všechno vidět na vlastní oči, aby pochopil, proč je svět, který dosud znal, na pokraji zhroucení, čekají ho radikální změny a brzy zcela zmizí. Když se Kahn v roce 1912 vrací zpět do Francie, začíná připravovat naprosto ojedinělý, gigantický projekt: Archivy planety. MFDF Ji.hlava přináší kurátorský výběr z filmů Alberta Kahna. Text: Regionální muzeum Alberta Kahna Text o sekci od jejího dramaturga Davida Čeňka čtěte na Dok.revue.

Fascinace: Jan Jedlička

Jan Jedlička je český fotograf, výtvarník a filmař, žijící od roku 1968 ve Švýcarsku. Pro jeho tvorbu je typický zájem o krajinu a strategie pozorování, které jsou často metodou jeho krátkých experimentálních filmů. Výběr několika z nich připravil Národní filmový archiv u příležitosti uvedení biografického dokumentu Jan Jedlička: Stopy krajiny v soutěžní sekci Česká radost.

Fascinace: Lumír Hladík

Osmimilimetrové filmy českého umělce Lumíra Hladíka zachycují autorovy body-artové a krajinné akce z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Jde o privátní akce s přítomností kamery, na které lze nahlížet jako na autentické dokumenty nebo jako na drobné experimentální filmové miniatury. Současně se jedná o jeden z mála dobových filmových záznamů v kontextu české performance, která je historicky známá především z fotografií. Projekci na základě nově digitalizovaných Hladíkových filmů připravil Národní filmový archiv.

Pocta: Roberto Minervini

Původem italský režisér Roberto Minervini, žijící ve Spojených státech, zkoumá americký rurální život a okrajové části jižanské společnosti. Ve své tvorbě se snaží odhalovat pravdu skrze dramatizaci reality a rozmělňování hranic mezi dokumentárním a hraným filmem, mezi realitou a narativní fikcí. Minerviniho filmy fungují jako intimní portréty jednotlivců i sociologické studie, v nichž často tematizuje ekonomickou nespravedlnost, rasismus či dysfunkční rodinné vztahy. Své filmy tvoří z osobní potřeby a zároveň je vnímá jako politický projekt, jenž mu pomáhá porozumět životu v americké společnosti. Masterclass s Robertem Minervinim můžete zhlédnout ZDE. Sekci podpořil Italský kulturní institut v Praze a velvyslanectví USA v Praze.

Vachek 80

Filmovou tvorbu Karla Vachka nelze snadno pojmenovat, ani ji k něčemu přirovnat. Jeho filmy se musí prožít. Český filmař, básník dokumentárních obrazů, jehož tvorba od 60. let do současnosti vybízí diváka k hledání podstaty věcí kolem nás. U příležitosti uvedení jeho nového filmu Komunismus přinášíme kompletní dílo svérázného tvůrce, který inspiroval nejednu generaci filmařů.

Do historie: Expedice Kolonie

S příchodem moderního způsobu cestování pomocí parního pohonu se dříve vzdálená Afrika přiblížila hranicím středoevropského prostoru. Otevřela se cesta průzkumným expedicím z českých zemí, jejichž průkopníkem byl slavný Emil Holub, první z českých profesionálních „dobrodruhů“. Cestovatelé 20. století, kteří se k Holubovi hrdě hlásili, však dostali do rukou mocnější zbraně než jejich předchůdci – automobil a filmovou kameru. Ve svých filmech mapovali expedice, jejichž rychlý průběh byl umožněn právě využitím automobilů. Cestovatelské filmy jsou nejen dokladem touhy svých tvůrců poznávat vzdálená místa, ale také otiskem jejich myšlení. Filmy, často tematizující odlišnost africké kultury, se různými způsoby vztahují k ideologii kolonialismu – aktivně jí přitakávají či se vůči ní vymezují. Retrospektiva Expedice Kolonie představí výběr prvorepublikových a poválečných filmů, na nichž lze demonstrovat aktivní roli Československa v kulturní kolonizaci Afriky.

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického myšlení výjimečných bytostí dokumentárního světa.

Work in Progress

Výjimečná díla ve stádiu vzniku.

offscreen program

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt